nav

1. In dit cookie statement wordt verstaan onder:
- de webpagina: webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar dit cookie statement opneemt met de intentie dit statement daarop te laten gelden;
- de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
- u/uw: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
- cookie: tekstbestandje dat door uw browser in beginsel automatisch wordt opgeslagen op uw computer met informatie zoals uw computerinstellingen en voorkeuren;
- gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, invullen en verzenden (van formulieren), bewaren, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
- persoonsgegevens: identificatiegegevens die onder verantwoordelijkheid van de uitgever worden verwerkt;
- schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. De uitgever kan één of meerdere cookies op uw computer plaatsen die door of voor haar zijn gemaakt (first party cookies). Die cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de webpagina, en/of vergemakkelijken uw gebruik ervan, zoals onthouden van gegevens en instellingen. Uw privacy is daarbij niet in het geding.

3. Indien u daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven, kunnen cookies ook worden geplaatst om de prestaties van de website te verbeteren, om te adverteren, surfgedrag te volgen en/of om bezoekcijfers en/of websitegebruik te analyseren. U kunt toestemming geven in het 'cookiebericht' dat bij uw eerste bezoek wordt getoond. Dat cookiebericht kan opnieuw worden getoond als een cookie is uitgeschakeld, verlopen of verwijderd.

4. Alleen de uitgever en zijn ondernemingen hebben toegang tot first party cookies en de informatie die daarmee wordt verzameld. De uitgever zal geen cookies onder derden verspreiden.

5. De uitgever kan informatie uit cookies combineren met gegevens die zijn verzameld tijdens uw gebruik van websites, apps, producten en/of diensten van de uitgever en/of zijn ondernemingen.

6. Derden, zoals adverteerders en sociale netwerkdiensten, kunnen cookies op uw computer plaatsen (third party cookies). Alleen zij hebben toegang tot die cookies en de informatie die daarmee wordt verzameld. De uitgever heeft geen zeggenschap over en/of kennis van de inhoud en de werking van third party cookies.

7. Op het gebruik van third party cookies is het privacy- en cookiebeleid van de desbetreffende derde van toepassing. De uitgever is niet verantwoordelijk voor het gebruik van privacygevoelige gegevens en cookies door derden.

8. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als u uw browser afsluit, in andere gevallen blijven deze langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan de webpagina worden uitgelezen.

9. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt of dat u een bericht krijgt zodra cookies worden geplaatst. In de helpfunctie van uw browser en op www.consumentenbond.nl staat hoe u cookies kunt uitschakelen of verwijderen. Indien cookies zijn uitgeschakeld of verwijderd, kan dit het functioneren van of de toegang tot (onderdelen van) de webpagina belemmeren.

10. Op dit cookie statement is Nederlands recht van toepassing, met als bevoegde instantie de rechtbank in het arrondissement van de vestigings- of woonplaats van de uitgever. Lic20445865E101 

© 2018 - 2019 VAN EECKHOUTTE | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore